A Baranta/Böllön fokozatai

Készült: 2014. augusztus 12

A fokozatok a régi pusztai tízes harci rendszerek elvét követik. Emelkedő rendben mutatják meg, hogy az adott barantázó milyen mértékben birtokolja az ősei által reá hagyományozott harci örökséget szemléletet valamint, hogy milyen mértékben képes ezt alkalmazni és fejleszteni. Az emelkedő tízes rendszerhez a népi állatmegfigyelések harci értékeit társító, régi magyar és kun állatmegnevezések tartoznak.

 

Ezek nemcsak elért teljesítményekről, hanem a természet és az ember megismerésének is bizonyos szintjeiről is tájékoztatást adnak.

 

A test, a szellem együttes fejlődése biztosítja a fokozatos előrehaladást. A népi megfigyelések állattulajdonságai jobban jelképezik a haladás formáját és körülményeit, mint a csak az emberre vetített egyedi tulajdonságok. Ezek bizonyos keretek között mozogva, de mégis önálló, egyedi utat határoznak meg. A tulajdonságok keverednek, csupán bizonyos elemeik egyes fejlődési fokozatoknál jobban előtérbe kerülnek.

 

A vizsgázott jogosult öltözetén, veretes övén megjelölni a teljesített fokozat szimbólumát. A viselés nem korlátozódik csupán a veretes öv felületeire. Alkalmazható sport- és harci ruházaton, különböző anyagokból készült vértezeten és egyéb felszerelésen. Az elért fokozat szimbóluma ábrázolható önállóan, vagy egyéb stilizált környezetben.

 

A Baranta Szövetség hivatalos ábrázolása mellett a fokozat szimbóluma feldolgozható a magyar jelkép- és szimbólumrendszer hagyományain alapuló önálló, egyedi formában is. A fokozatok odaítélése során a vizsgabizottság azt a tényt jelzi, hogy az elvárt testi-, lelki-, erkölcsi képességek, készségek és tartalmak magasabb szintre emelkedtek /közeledve a harcos szintjéhez/.

 

Az első Baranta fokozat megszerzése után a barantázó jogosult /a rovás jel és szimbólumrendszer szabályainak megfelelő/ személyes tulajdonjegyet /tamgát-rójegyet/ viselni. Az egyes állatnevek a harci képességek egy-egy szintjét jelölik az alábbiak szerint:

 

 

 

Fokozat hagyományos neve

 Mai jelentése

Bodur

Törpe, apró állat- az önvédelem felvállalása

Borsuk

Borz – a teljes odaadással küzdés

Burk

Farkas – az együttműködés képessége

Rüs

Hiúz – óvatosság és kiszámíthatatlanság

Bars

Hó párduc – ruganyosság, test és erő optimális összhangja

Csanád

Tompa orrú ló – természet és a  harcos összhangja

Arslan

Oroszlán – a magabiztosság és a nyugalom

Kaplony/Kaplan

Tigris – a harc időpontjának és módján a helyes megválasztása

Belénd/Bilok

Bölény/Tulok – Az ősi, ösztönös erők tudatos hasznosítása

Tepremez

Rendíthetetlen – a népet jelképező tökéletesedő  harcos, a képességek teljessége nem más, mint az ember teljessége