A Barantáról

Készült: 2014. július 24

A Baranta a gyermekeknek visszaadja a megérdemelt gyermekkort, a férfiaknak a magyar virtust és megmérettetést- egy emberi küzdelmet, a nőknek pedig az őket megillető magyar férfiakat.

Mindenki jól jár…

Szűkebb értelemben a Baranta a IX. század és a XX. század között élt magyarság harci kiképzési- és mozgásformáira épülő fegyveres- és pusztakezes harcművészeti irányzat. Jelentős szerep jut a Kárpát-medencei mozgásanyag mellett a feltételezett vándorlási területeken alkalmazott harci eljárások, a hasonló életmódközösségeket felépített népek (szkíták, szarmaták, hunok, avarok, türkök, onugorok, kazakok) harci és kiképzési kultúrájának is.


A Baranta szó jelentése

Baranta szó elsősorban az ország olyan nyugati és déli peremvidékein maradt fenn, ahol a lakosság összetétele a kezdetektől fogva magyar volt (Somogy, Ormánság, Göcsej, Őrség). A szépirodalomban a legtöbb alkalommal Kodolányi János műveiben találkozhatunk vele.
A szó jelentése: fegyveres vetélkedés, megmérettetés, harcra, hadjáratra való felkészülés, törvényesen alkalmazható erőszak, ill. az erőszak alkalmazása.
A kunoknál zsákmányszerző utat jelent. A környező szláv nyelvű országokban pejoratív értelemben állatok elhajtását, zsákmányolást jelenthet. A kirgizeknél gyorsan közlekedő lovas csapatot, a kazakoknál az erőszak jogos alkalmazását, egyes kaukázusi népeknél a fegyveres gyakorlatok helyszínét jelenti.
Ma a Baranta az önálló magyar harci irányzatot jelenti. A kaukázusi népeknél a konfliktusok erőszakos, de vér nélküli elintézési formáját, vagy harci vetélkedőt jelképez.
A Baranta, bahranta, barymta, barmta, barana szokásjog szerteágazó ázsiai jelenléte azt mutatja, hogy az idők folyamán kialakult kisebb értelmezési különbségek ellenére egy olyan hagyománnyal van dolgunk, amely a szóban forgó népek történetének nagyon korai időszakából származik és nagyon ősi tartalommal bír.

A Baranta ma

A Baranta Magyarország leggyorsabban fejlődő harcművészeti irányzata. Jelenleg 73 helyszínen kb. 2500 fő gyakorolja a régi magyar történelmi harci testkultúrából táplálkozó technikákat.

Egyre több településen indítanak Baranta egyesületeket, amelyek a helyi ifjúság mellett az ott élő korosztályok mindegyikével foglalkoznak.
A Baranta nem egy, vagy több "mester" alkotása, hanem a magyar nép, mint kultúrkör összegzett tudásanyagának /életmód, közösségépítés, taktikai modell, technikai alapbázis, személyiségfejlesztési elv, filozófia/ tükröződése a sajátos harci testkultúrában. Az ország különböző területén működő csapatok egyik fontos feladata a helytörténet és a néprajz pontos megismerése, ezen belül pedig a magyar testkultúra még rejtett elemeinek összegyűjtése.

Egy barantázó magyarul él, gondolkodik, harcol, táncol, énekel. A legfontosabb feladata, hogy a lehető legalaposabban megismerje és magáévá tegye azt a kultúrát, amely az általa megtanult harci értékeket kifejlesztette. Egy barantázó nem valami ellen, hanem valamiért harcol. A magyar észjárás megismerése biztosítja az értékek mentén történő haladást és a megfelelő önvizsgálatot.

A Baranta harcművészet. Harcművészetekkel csak az foglalkozik eredményesen, aki életmódszerűen éli meg annak minden tartalmát. A Baranta segít életmódszerűen magyarul élni. Egyik legfontosabb feladata a hagyományos magyar értékek közvetítése az országon kívül és belül egyaránt.
A felkészítés és a versenyek során olyan hagyományos kiképzési elemeket használnak, amelyek a lehető legjobban megközelítik a valós harci helyzeteket. Az edzéseken a pusztakezes technikák mellett az íj, a szablya, a kard, a fokos, az ostor, a lándzsa, a csatakereszt és a különböző hosszúságú botok használatát lehet elsajátítani, a foglalkozások része a néptánc és népdalok éneklése is.  A kiképzési alapelemeket /iskolagyakorlatok, formagyakorlatok/ úgy állítják össze, hogy abban mindig szerepeljen az ellenfél, valamint olyan biztonsági elemek, amelyek a minimálisra csökkentik a sérülés veszélyét. 

2002-ben a Baranta bekerült a Nemzeti Alaptantervbe (katolikus középiskolák), 2004-től a a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen választható tantárgy. 


Magyar emberek! Ne felejtsétek, valamikor itt, ezen a földön magyar emberek éltek. Értetek éltek, imádkoztak, harcoltak, dolgoztak és munkálkodtak. Vérüket, könnyüket, verejtéküket hullajtották azért, hogy néktek otthonotok, házatok, családotok és jövőtök legyen. Ne felejtsétek a régvolt magyar embereket.
Magyar emberek! Azt se felejtsétek, hogy akik az életben előttetek jártak, azok a halálban is előttetek tartanak. Amikor majd néktek is csöngetnek, és átlépitek azt a bizonyos kaput, reméljük, a túloldalról így szólítanak meg benneteket:
"Hé, te lélek! Én megismerlek. Te magyar ember vagy, vártunk már nagyon. Csináltunk néked itt is otthont, hazát, jer közénk!
Magyar emberek! A kutya mindenit! Ne felejtsétek el a régvolt magyar embereket, és ne felejtsétek el egymást!